Zorgt voor u!

Dagbesteding en Zorgboerderij


Mensen die geplaagd en beperkt worden in hun dagelijkse leven door gevolgen van ziekte,

rouw, aandoening of handicap verliezen daardoor vaak contacten. Ook ontbreekt vaak de

mogelijkheid deel te nemen aan buitenshuise activiteiten. In deze drukke maatschappij raken

mensen hierdoor steeds meer in een isolement en vereenzamen. Door hoge werkdruk, ontwikkelingen in de maatschappij en social media worden ook mantelzorgers, jong volwassenen en kinderen steeds vaker niet echt gehoord en begrepen. Door gebrek aan communicatie kampen ze vaak met verborgen eenzaamheid.


Ook sociale en geestelijke verzorging is een groot onderdeel van mijn werkzaamheden.

Het zit ook verweven bij de persoonlijke verzorging en begeleiding die ik biedt, maar als mensen alleen sociale en geestelijke begeleiding nodig hebben, kan ik dat ook bieden.


Door mijn empathie actief te tonen middels persoonlijke aandacht, een luisterend oor te bieden

en er gewoon te zijn wanneer ik nodig ben, kan ik bijdragen bij rouwverwerking, het verminderen van hun eenzaamheid, en het vergroten van hun levensmoed.

In de praktijk houdt dat in dat ik u help uw dag zo aangenaam mogelijk te besteden, en u indien wenselijk, begeleidt in het contact leggen met uw medemensen.

Dit kan door u gezelschap te houden, naar behoefte gesprekken te voeren, u te begeleiden bij

buitenshuise activiteiten of te helpen bij het uitvoeren van een hobby.


Ook is het mogelijk dat ik u begeleidt naar dagbesteding in een instelling, zorgboerderij of andere sociale activiteit. Dit zal dan worden overeengekomen met de betreffende instelling of

zorgboerderij.


Mocht u bovenstaande zorgvraag hebben, mag u contact met met me opnemen.


Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we uw hulpvraag en wensen, en mijn

mogelijkheden om u hierin tegemoet te komen.

De Elzenpasch 20 4003 CK Tiel                    Tel: 0652614440                    info@health-careforall.nl