Zorgt voor u!

Palliatieve en terminale zorg


Door mijn werk in de thuiszorg als verzorgende+ heb ik in de thuiszorg ervaring en kennis

verzameld voor Palliatieve en Terminale Zorg.


Als u door ziekte of aandoening palliatieve en/of terminale zorg nodig heeft, bespreken we uw

zorgvraag tijdens het kennismakingsgesprek. De mantelzorger is hierbij meestal aanwezig.


Daarna stellen we het zorgplan en zorgovereenkomst op. In deze zorgovereenkomst teken ik ook voor het bewaken van het beroepsgeheim, zodat de privacy van u beiden gewaarborgd wordt. Indien u ook door andere disciplines verzorgd wordt, werk ik met hen samen en volgens het bestaande zorgplan.


Mijn zorgactiviteiten kunnen bijvoorbeeld persoonlijke palliatieve verzorging en begeleiding,

verzorging van eten en drinken, medicatie aanreiken, waken, stervensbegeleiding en begeleiding van mantelzorgers zijn. Hierbij hou ik zo veel mogelijk rekening met uw wensen en emoties, en die van uw mantelzorger. Zo draag ik bij in het verlichten van uw laatste levensfase.

De Elzenpasch 20 4003 CK Tiel                    Tel: 0652614440                    info@health-careforall.nl