Zorgt voor u!

Persoonlijke begeleiding


Als helpende en verzorgende richt ik me op uw wensen en begeleidingsbehoefte.

Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we, eventueel samen met uw mantelzorger, uw

begeleidingsvraag vast, en stellen we samen het zorgplan en de behandelingsovereenkomst op. Hierin teken ik ook voor geheimhouding van uw privacygegevens.


De begeleiding kan bijvoorbeeld inhouden dat ik u begeleidt bij uw dagelijkse persoonlijke

verzorging en activiteiten, persoonlijke gesprekken, administratie, ziekenhuis/artsenbezoek,

vervoer naar buitenhuiselijke activiteiten.


Hierbij zal ik uw behoefte en mogelijkheid aan zelfredzaamheid zoveel mogelijk stimuleren en

respecteren.

De Elzenpasch 20 4003 CK Tiel                    Tel: 0652614440                    info@health-careforall.nl