Zorgt voor u!
PRIVACYVERKLARING


Health-Care for all kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Health-Care for all, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Health-Care for all verstrekt.


Health-Care for all kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- uw voor- en achternaam

- uw adresgegevens

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres

- uw IP-adres


Health-Care for all verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


Health-Care for all bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Health-Care for all verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Op de website van Health-Care for all worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Health-Care for all gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Health-Care for all maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Health-Care for all te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Health-Care for all heeft hier geen invloed op.

Health-Care for all heeft Google geen toestemming gegeven om via Health-Care for all verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@health-careforall.nl

Health-Care for all zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Health-Care for all neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Health-Care for all verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Health-Care for all op via info@health-careforall.nl


www.health-careforall is een website van Health-Care for all


Health-Care for all is als volgt te bereiken:

Postadres: De Elzenpasch 20 4003 CK Tiel

Vestigingsadres: De Elzenpasch 20 4003 CK Tiel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 72331712

Telefoon: 0652614440

E-mailadres: info@health-careforall.nl

De Elzenpasch 20 4003 CK Tiel                    Tel: 0652614440                    info@health-careforall.nl